Şirket İlkelerimiz

 • Geleceğe yönelik yüksek standartlara sahip yapılar tasarlamak, hayata geçirmek
 • Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst anlayış
 • Zamanında ve hızlı hizmet
 • En iyiye ulaşmada “sürekli çalışma”
 • Hesap verebilirlik ve şeffaflık
 • Güvenilirlik ve saygınlık
 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti önceliği
 • İş güvenliği standartları uyum
 • Gelişime ve değişime açıklık
 • Ülkemizin tüm yasal düzenine uygunluk
 • Çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı
 • Çevreye duyarlı, ülkeye yararlı ve topluma saygılı olma